Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 informujemy, iż PSZOK przy ulicy Małyszyńskiej 180 będzie otwarty do 31 stycznia 2024r. Po tym terminie odpady nie będą już tam przyjmowane!

W celu uzyskania informacji dotyczących nowych punktów oraz regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio z ZCG MG-6 Biuro Obsługi Klienta 95 72 87 102, bok@zcg.net.pl Jednocześnie informujemy, że punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów przy ul. Teatralnej 49 będzie działał bez zmian

Scroll to Top