projekt dofinansowany z funduszy europejskich
dofinansowanie projektu z ue

Klauzula informacyjna POIŚ

pasek z logo ue i rp

INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., jako beneficjent Projektu pn. Budowa kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz kompostowni odpadów ulegających biodegradacji w działce 154, obręb Chróścik”, nr Projektu POIS.02.02.00-00-0023/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji Projektu.

INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., jako beneficjent Projektu pn. Budowa kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz kompostowni odpadów ulegających biodegradacji w działce 154, obręb Chróścik”, nr Projektu POIS.02.02.00-00-0023/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji Projektu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

a) wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub
b) skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej:
www.pois.gov.pl/obowiazki-przy-realizacji-projektow

Scroll to Top