Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

z sektora II i III Związku Celowego Gmin MG-6
odbierzemy twoje odpady
Dane kontaktowe dla klientów
indywidualnych i komercyjnych

Dział Sprzedaży

ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel. +48 95 722 53 85 w.21

Czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 do 15:00

Odbioru odpadów dla klientów komercyjnych z nieruchomości niezamieszkałych

Harmonogram dla NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – na rok 2024

Informujemy, iż uchwałą Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 nr XIV/67/2020  z dnia 17 grudnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu odbierania odpadów komunalnych. W konsekwencji właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne od 1 marca 2021 r. zobowiązani są do zawarcia niezależnej umowy na odbiór odpadów z upoważnioną firmą odbierająca odpady, np. INNEKO Sp. z o.o.

KLUCZOWE INFORMACJE:

 • Nieruchomości niezamieszkałe od 01 stycznia 2021 r. zostają wyłączone z systemu miejskiego.
 • Nieruchomości niezamieszkałe to firmy, instytucje, urzędy, szkoły, przedszkola, zakłady, sklepy, galerie handlowe, biurowce, biura, które składały niezależne deklaracje odpadowe.
 • Od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów z operatorem prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek Celowy Gmin MG-6. (np. INNEKO Sp. z o.o.)
 • ZCG MG-6  będzie przeprowadzał kontrole czy dany podmiot zawarł umowę na odbiór odpadów i czy zadeklarowana ilość i częstotliwość odbiorów faktycznie odpowiada potrzebom danej nieruchomości.

KORZYŚCI:

 • Brak opłat za wynajem pojemników
 • Zdalne dopełnienie formalności
 • Faktury w formie elektronicznej
 • Pomoc w doborze najkorzystniejszej oferty dla Twojej firmy
 • Współpraca z rzetelnym operatorem posiadającym wieloletnie doświadczenie
 • Gwarancja, że Twoje odpady trafią do jednej z najnowocześniejszych instalacji w kraju

POJEMNIKI:

 • Pojemniki dwukołowe o pojemnościach: 60, 80, 120, 240 litrów
 • Pojemniki czterokołowe o pojemności 660 i 1100 litrów

Na szczególne zamówienia możliwe jest dostawienie większych kontenerów.

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW:

INNEKO oferuje odbiór następujących rodzajów odpadów:

 • Pozostałości po segregacji odpadów komunalnych
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Papier
 • Tworzywa sztuczne i metale
 • Szkło

Oferujemy kompleksową obsługę naszych Klientów. Jeśli wytwarzasz inne odpady np. przemysłowe, niebezpieczne lub opakowaniowe, prześlij do nas zapytanie ofertowe lub zadzwoń. Nasi doradcy przygotują dla Ciebie ofertę zagospodarowania odpadów.

Scroll to Top