Cennik pochówku zwierząt

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z CMENTARZEM DLA ZWIERZĄT 

TELEFON: 603 046 588

  • MOGIŁA WSPÓLNA 

(bezimienna) opłata jednorazowa:

➢ zwierzęta domowe do 15kg – 60,00 PLN; *

➢ zwierzęta domowe powyżej 15kg – 80,00 PLN*

➢ pies przewodnik osoby niewidomej – 0,00 PLN ( po przedstawieniu stosowego zaświadczenia )

  • MOGIŁA INDYWIDUALNA

(w cenie zawarty jest już koszt tabliczki pamiątkowej z granitu oraz kwatera na okres pierwszych 2-ch lat):

➢ Zwierzęta domowe do 15kg – 250,00 PLN; *

➢ Zwierzęta domowe powyżej 15kg – 350,00 PLN; *

➢ Istnieje możliwość dochowania zwierzęcia do istniejącej kwatery indywidualnej (jedna sztuka max do 5 kg).Cena dochowania – 200 PLN

➢ pies przewodnik osoby niewidomej – 0,00 PLN( po przedstawieniu stosowego zaświadczenia )

  • MOGIŁA INDYWIDUALNA– ZBIOROWA**

(w cenie zawarty jest już koszt tabliczki pamiątkowej z granitu oraz kwatera na okres pierwszych 2-ch lat) pochówek z możliwością dochowania zwłok zwierzęcych, w liczbie nie przekraczającej kolejno:

➢ w przypadku psów: powyżej 15 kg dochować można drugiego do 15 kg

➢ W przypadku jednego psa do 15 kg pochować można dwa koty

➢ w przypadku kotów : max w jednej mogile 3 koty

➢ Cena dochowania – 200 PLN

  • OPŁATA ZA MIEJSCE GRZEBALNE

❖ do mogiły indywidualnej (roczna) – 100,00 PLN*

❖ do mogiły indywidualnej zbiorowej (roczna) – 150,00 PLN

  • OPŁATA ZA MIEJSCE GRZEBALNE NA 5 LAT:

❖ do mogiły indywidualnej – 450,00 PLN*

❖ do mogiły indywidualnej zbiorowej – 700,00 PLN

*Zniżka dla osób posiadających kartę seniora w wysokości 10,00 PLN

** Opcje wykupu mogiły indywidualnej – zbiorowej należy zgłosić w dniu przekazania zwłok zwierzęcych

Nr rachunku bankowego do opłaty za miejsce pochówku pupila.

BNP Paribas nr rachunku: 91 1750 1149 0000 0000 4003 0778

z dopiskiem „Polana Przyjaciół

polana przyjaciół
polana przyjaciół
Scroll to Top