RECYKLING FASHION SHOW

recykling fashion show

Zapraszamy do wzięcia udziału w ekologicznym wyzwaniu, na stworzenie projektu eko kreacji!

Strój musi być wykonany z wykorzystaniem odpadów i tworzyw nadających się do recyklingu.

Oryginalny, przemyślany i zaprezentowany podczas naszej sztandarowej akcji.

WYMIEŃ ODPADY NA KULTURALNE WYPADY, już w kwietniu 22.04.2023 r.

Zgłoszenia (do pobrania) przyjmujemy do 12.03.2023 r. i uwaga dopuszcza się pracę zbiorową!

Do wygrania bardzo cenne nagrody!

Scroll to Top