Na naszej stronie www utworzyliśmy podstronę – „Transparentna firma”, na której będziemy publikować wszelkie, ważne dla działalności spółki informacje i dokumenty, raporty, wyniki przetargów, audytów, sprawozdania z prowadzonych projektów, plany rozwojowe, inwestycyjne. Wszystko po to, by osoby zainteresowane mogły na bieżąco śledzić naszą działalność.

Poniżej znajdą Państwo linki do opublikowanych dokumentów:

Audyt wybranych obszarów funkcjonowania ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW Sp. z o.o. z dnia 13.12.2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INNEKO Sp. z o.o. z dnia 11.12.2016 r.

Raport z audytu systemu komunikacji wewnętrznej w INNEKO Sp. z o.o. z dnia 04.05.2017 r.

Wyniki finansowe INNEKO Sp. z o.o.

Bilans INNEKO Sp. z o.o. za rok 2017

Rachunek zysków i strat INNEKO Sp. z o.o. za rok 2017

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017

 

inneko_kolor