• Mechanik

 Miejsce pracy: INSTALACJA KOMUNALNA, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp. (Chróścik),

Opis stanowiska:

• diagnozowanie stanu technicznego pojazdów ciężarowych, naczep i in.,
• wykonywanie kompleksowych napraw bieżących i okresowych pojazdów ciężarowych, naczep i in.,
• bieżąca konserwacja pojazdów ciężarowych, naczep i in.,
• dbanie o sprawne działanie linii technologicznej,
• dbałość o zachowanie czystości na stanowisku pracy,
• odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia.

Wymagania:

• wykształcenie techniczne lub zawodowe (mechanik, elektromechanik samochodowy),
• wiedza w zakresie budowy samochodów ciężarowych, ładowarek
• dyspozycyjność i elastyczność,
• umiejętność pracy w zespole,
• zdolności organizacyjne własnej pracy,
• odpowiedzialność ,sumienność, rzetelność i zaangażowanie.

Mile widziane:

• prawo jazdy kat. C,
• uprawnienia elektryczne do 1 kV.

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
• praca w równoważnym systemie czasu pracy,
• atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń,
• premia frekwencyjna,
• pełen pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe w wariantach do wyboru,
• karta MULTISPORT,
• pracownicze wydarzenia integracyjne,
• dodatkowe dni wolne od pracy za niepalenie w miejscu pracy,
• narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
• pakiet bezpłatnych szczepień.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na podany adres e-mailowy lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 95 7225385 w. 24.

W CV prosimy o załączenie klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralna 49, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dla potrzeb przeprowadzenia aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Realizacja obowiązku informacyjnego :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, jako pracodawca.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod numerem tel. 95 7225385 w. 25.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy wyznaczony przez Administratora.
5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 • Pracownik ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 49

Opis stanowiska:

 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • przygotowywanie projektów korespondencji z Wykonawcami oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z prowadzonymi postępowaniami,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce,
 • nadzór formalny nad realizacją umów,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań i raportów,
 • koordynowanie obiegu dokumentów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office).
 • dobra organizacja pracy,
 • doświadczenia w pracy administracyjnej,
 • samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista.

Mile widziane:

 • doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego zastosowania.

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
• praca w systemie jednozmianowym,
• atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń,
• premia frekwencyjna,
• pełen pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe w wariantach do wyboru,
• karta MULTISPORT,
• pracownicze wydarzenia integracyjne,
• dodatkowe dni wolne od pracy za niepalenie w miejscu pracy,
• narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podany adres e-mailowy lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 609 001 516.

 Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Realizacja obowiązku informacyjnego :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, jako pracodawca.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod numerem tel. 95 7225385 w. 25.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy wyznaczony przez Administratora.
5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.