Informujemy, że z dniem 15 października rozpoczynamy już XI edycję programu „Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole” pod hasłem – „ZBIERAMY BATERIE”.

Akcja potrwa od 15 października 2012 r. do 5 kwietnia 2013 r.

Głównym celem programu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w tworzenie systemu gospodarki odpadami i wyselekcjonowania jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, czego konsekwencją będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Akcja adresowana jest do wszystkich placówek oświatowych z terenu Związku Celowego Gmin MG-6 i powiatu strzelecko-drezdeneckiego i prowadzona jest we współpracy z REBĄ Organizacją Odzysku S.A.

Jeżeli Państwa placówka jest zainteresowana uczestnictwem w prowadzonym przez nas programie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłania jej na nasz adres.

Za zbiórkę baterii przyznawane będą punkty w proporcji 1 kg baterii = 1 punkt. Punkty następnie można wymieniać na atrakcyjne nagrody dostępne na stronie http://www.reba.com.pl/node?id=191 Baterie po przekazaniu do nas będą ważone, a punkty dopisywane do stanu konta uczestnika.

W programie uczestniczą tylko te placówki, które prześlą prawidłowo wypełnioną umowę wraz ze zgłoszeniem. Karta zgłoszenia wraz z regulaminem programu są dostępne obok.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać na adres: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66 – 400 Gorzów Wlkp.