Informujemy o rozpoczęciu III programu edukacyjnego akcji pod hasłem „Długie życie Pana Bateryjki”.

Akcja skierowana jest do placówek przedszkolnych (dzieci w wieki 4-6 lat) z terenu Związku Celowego Gmin MG-6 oraz powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Program odbywa się od 23 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. i polega na przeprowadzeniu w przedszkolach 25 minutowych zajęć edukacyjnych poświęconych gospodarce odpadami. Zajęcia odbywają się w grupach 30 osobowych i obejmują zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz racjonalnym gospodarowaniem odpadami z nastawieniem na postępowanie ze zużytymi bateriami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o przygotowane konspekty zajęć, uwzględniające ćwiczenia i zabawę, które to elementy wpłyną na lepsze przyswojenie wiedzy przez dzieci.

Placówki, które wyrażają chęć uczestnictwa w akcji proszone są o wypełnienie i odesłanie na adres Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. wypełnionej karty zgłoszenia, która dostępna jest poniżej.