Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje o rozpoczęciu  IV edycji akcji pod hasłem „Długie życie Pana Bateryjki” w placówkach oświatowych.

Akcja adresowana jest do dzieci w wieku 4-9 lat. Każda zgłoszona grupa zostanie zaproszona do udziału w zajęciach, które odbędą się w sali edukacyjnej ZUO Sp. z o.o. przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wlkp.

Odbywać się one będą od 30 października 2013r. do końca kwietnia 2014r., w wybrany dzień tygodnia w godzinach 900 – 1400. . Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie telefonicznie ustalona  z Państwem  data oraz godzina zajęć.

Zajęcia będą obejmowały zagadnienia związane z uwrażliwieniem najmłodszych na problem segregacji odpadów wraz z przedstawieniem korzyści z tym związanych. Program uwzględnia również przedstawienie systemu segregacji odpadów, który działa na terenie Związku Celowego Gmin MG-6. Spotkania prowadzone będą w oparciu o przygotowane konspekty zajęć, uwzględniające ćwiczenia i zabawę, które to elementy wpłyną na lepsze przyswojenie wiedzy przez odbiorców.

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzyma kolorowankę wraz z materiałami informacyjnymi utrwalającymi zdobytą podczas zajęć wiedzę.

pan_bateryjka_NOW

Pliki do pobrania

Placówki, które wyrażą chęć uczestnictwa w akcji proszone są o nadesłanie zgłoszenia (w załączeniu) na adres: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., faxem pod numer tel. (095) 722 53 85 lub e-mailowo na adres: z.domarecka@zuo-gorzow.pl w terminie do 25 października 2013r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Żanetą Domarecką pod numerem telefonu (095) 722 53 85 wew. 28