Plakat Spds

Paczka dla sąsiada

Zadaniem Uczestnika jest zgłoszenie Beneficjenta jako osoby starszej, potrzebującej, spełniającej określone w Regulaminie warunki.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem e-maila na adres:

paczka@inneko.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 609-225-086, do 30 listopada 2023 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia otrzymane po przekroczeniu terminu nie będą brały udziału w akcji. Liczy się data i godzina wysłania maila lub telefonu.

REGULAMIN AKCJI