siedziba firmy

INNEKO Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49.
66-400 Gorzów Wlkp.

biuro@inneko.pl

wywóz odpadów

Biuro Obsługi Klienta
ul. Podmiejska 20
66-400 Gorzów Wlkp.

odpady@inneko.pl

telefony

Sekretariat - tel. 95 722 53 85
Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 712 50 69
Odbiór elektrosprzętu - tel. 95 722 58 58
Instalacja Komunalna - tel. 95 726 31 27

dane rejestrowe

NIP: 599-020-64-00
Regon: 210523652
KRS: 0000199394
Nr BDO: 000006709

Prezes Zarządu

Łukasz Marcinkiewicz
tel. +48 95 722 53 85
l.marcinkiewicz@inneko.pl

Wiceprezes Zarządu

Maciej Symeryak
tel. +48 95 722 53 85
m.symeryak@inneko.pl

Asystent Zarządu

Agata Sobecka
tel. +48 95 722 53 85 w.10 /20
a.sobecka@inneko.pl

Aleksandra Fąfara
tel. +48 95 722 53 85 w.42
kom. 601 764 290
a.fafara@inneko.pl

Dział PZP

Kierownik ds. zamówień publicznych

Adriana Chodarcewicz
tel. + 48 95 722 53 85 w. 27
a.chodarcewicz@inneko.pl

Referent ds. PZP

Joanna Suwary
tel. + 48 95 722 53 85 w. 27
j.suwary@inneko.pl

Kierownik działu monitoringu i analiz

Marta Rusewicz
tel. +48 95 722 53 85 w.40
kom. 661 111 467
m.rusewicz@inneko.pl

Specjalista ds. odpadów i sprawozdawczości

Mariusz Sztuba
tel. +48 95 722 53 85 w.39
m.sztuba@inneko.pl

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Ewelina Ślusarczyk
tel. +48 95 722 53 85 w.16
e.slusarczyk@inneko.pl

Dyrektor działu sprzedaży

Dariusz Koniec
tel. +48 95 722 53 85 w.22
tel. +48 784 065 823
d.koniec@inneko.pl

Kierownik działu sprzedaży

Dariusz Majewski
tel. +48 95 722 53 85 w.21
kom. 601 305 293
d.majewski@inneko.pl

Starszy specjalista ds. gospodarki odpadami

Kamila Czajka
tel. +48 95 722 53 85 w.21
k.czajka@inneko.pl

Specjalista ds. sprzedaży / Obsługa klienta w terenie

Wojciech Wejman
kom. 661 111 427
w.wejman@inneko.pl

Specjalista ds. sprzedaży

Paula Weryńska
tel. +48 95 722 53 85 w.21
kom. 691 141 500
p.werynska@inneko.pl

Specjalista ds. ewidencji

Margareta Fengler-Kopeć
tel. 95 755 53 85 w.21
m.fengler-kopec@inneko.pl

Dział księgowo-finansowy

Główny księgowy

Piotr Nowak
tel. +48 95 722 53 85 w.35
p.nowak@inneko.pl

Specjalista ds. księgowości i windykacji / kasjer

Marzena Hryniak
tel. +48 95 722 53 85 w.19
m.hryniak@inneko.pl

Specjalista ds. rozliczeń i podatków

Monika Kowalska
tel. +48 95 722 53 85 w.25
m.kowalska@inneko.pl

Księgowa

Bożena Grzesiak
tel. +48 95 722 53 85 w.13
b.grzesiak@inneko.pl

Księgowa

Justyna Gireń
tel. +48 95 722 53 85 w.19
j.giren@inneko.pl

 

Dział kontrolingu

Kierownik działu kontrolingu

Bartosz Brojecki
tel. +48 95 722 53 85 w.37
b.brojecki@inneko.pl

Specjalista ds. kontrolingu

Natalia Bilicka
tel. +48 95 722 53 85 w.37
n.bilicka@inneko.pl

Specjalista ds. kontrolingu

Anna Kończak-Opryszko
tel. +48 95 722 53 85 w.37
a.konczak-opryszko@inneko.pl

Dział marketingu

Dyrektor działu marketingu

Monika Piaskowska
tel. +48 95 722 53 85
m.piaskowska@inneko.pl

Specjalista ds. marketingu

Alicja Laskowska
tel. 957 225 385 w.28
kom. 669 990 288
a.laskowska@inneko.pl

Specjalista ds. marketingu

Paulina Nowicka
tel. 957 225 385 w.28
kom. 609-225-086
p.nowicka@inneko.pl

Laboratorium badawcze

tel. +48 95 781 70 85
Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec
Przejdź do strony

Kierownik laboratorium

Magdalena Miziniak
tel. + 48 95 781 70 85
m.miziniak@inneko.pl

Specjalista ds. jakości

Ewelina Siwek
tel. + 48 95 781 70 85
kom. 667 640 256
e.siwek@inneko.pl

 

Technolog chemik

Marek Burliński
tel. + 48 95 781 70 85
m.burlinski@inneko.pl

Technolog chemik

Konrad Szafraniak
tel. + 48 95 781 70 85
k.szafraniak@inneko.pl

kadry_place@inneko.pl   rekrutacja@inneko.pl

Kierownik ds. personalnych

Katarzyna Budzan
tel. +48 95 722 53 85 w.54
kom. 784-065-829
k.budzan@inneko.pl

Specjalista ds. kadr i płac

Aleksandra Filipek
tel. +48 95 722 53 85 w.24
a.filipek@inneko.pl

Specjalista ds. kadr i płac

Edyta Rajkowska
tel. +48 95 722 53 85 w.24
kom. 609 222 698
e.rajkowska@inneko.pl

Specjalista ds. BHP

Sławomir Ostałowski
kom. 600 211 753

Dyrektor  ds. produkcji w dziale IK

Krzysztof Kołecki
tel. +48 95 726 31 27 w.21
k.kolecki@inneko.pl

Dział Wywozu Odpadów

tel. +48 95 722 53 8 w.38

Kierownik ds. transportu i logistyki

Piotr Kaczmarek
kom. 504 159 876
p.kaczmarek@inneko.pl

Zastępca kierownika

Małgorzata Szyndel
kom. 601 211 929
m.szyndel@inneko.pl

Zastępca kierownika ds. logistyki

Krzysztof Skrzynkowski
kom. 609 222 850
k.skrzynkowski@inneko.pl

Specjalista ds. rozliczeń

Jolanta Żelichowska
kom. 609 222 161
j.zelichowska@inneko.pl

Pracownik Administracji / Dyspozytor

Magdalena Pietrzak
kom. 609 225 212
m.pietrzak@inneko.pl

Dyspozytor

Piotr Wrona
kom. 609 222 915
p.wrona@inneko.pl

Dyspozytor

Krzysztof Najduk
kom. 609 005 418
k.najduk@inneko.pl

 

Instalacja Komunalna – IK

ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 726 31 27

Kierownik produkcji

Marcin Piotrowski
kom. 601 292 282
m.piotrowski@inneko.pl

Z-ca kierownika produkcji

Tomasz Giewiner
kom. 603 040 352
t.giewiner@inneko.pl

Kierownik utrzymania ruchu

Jakub Czupryński
kom. 601 699 880
j.czuprynski@inneko.pl

Technolog ds. gospodarki odpadami

Karolina Wieczorek
tel. +48 95 726 31 27 w.21
kom. 601 224 844
k.wieczorek@inneko.pl

Specjalista ds. ewidencji odpadów – koordynator zespołu

Małgorzata Petruk
tel. +48 95 726 31 27 w.21
kom. 603 046 588
m.petruk@inneko.pl

Specjalista ds. ewidencji odpadów

Anna Marczyńska
tel. +48 95 726 31 27 w.21
kom. 603 046 588
a.marczynska@inneko.pl

Mistrz zmianowy – opiekun „Polany Przyjaciół”

Łukasz Dera
kom. 601 667 779
l.dera@inneko.pl

Logistyk

Maciej Bartosiak
kom. 697 690 241
m.bartosiak@inneko.pl

Mistrz zmianowy

Daria Wiśniewska
kom. 609 222 627
d.wisniewska@inneko.pl

Pole Golfowe „Zawarcie”

tel. +48 603 630 710
biuro@golfzawarcie.pl

Manager Pola Golfowego

Witold Siwko
kom. 601 721 323
w.siwko@golfzawarcie.pl

Koordynator działu IT

Jarosław  Mikołajewicz
tel. + 48 95 722 53 85 w. 44
j.mikolajewicz@inneko.pl

Specjalista ds. infrastruktury IT

Łukasz Poraziński
tel. + 48 95 722 53 85 w. 30
l.porazinski@inneko.pl

ekobohater
Formularz kontaktowy
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest INNEKO sp. z o.o w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski posiadająca numer identyfikacji podatkowej  NIP 599-020-64-00, REGON 210523652.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych w INNEKO Sp. z .o.o. jest Monika Kowalska, adres e-mail: iodo@inneko.pl

zapoznaj się z naszą  polityką prywatności

Scroll to Top