Wszystkie odpady dostarczane do PSZOK przez mieszkańców Związku Celowego Gmin MG-6 przyjmowane są bezpłatnie.

logo_mg6

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Związku Celowego Gmin MG – 6

Bezpłatny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  Związku Celowego Gmin MG – 6,
tj. Gorzowa Wlkp., Kłodawy, Bogdańca, Santoku, Lubiszyna oraz Deszczna) .

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy

ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. (Chróścik)

Czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:00

w soboty od 8:00 do 16:00

 

Obowiązki osób dostarczających odpady

a) okazanie przez osobę chcącą zdeponować w PSZOK odpady, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zdeponowania odpadów w PSZOK (takim dokumentem może być: potwierdzenie dokonania opłat za odbiór odpadów komunalnych na rzecz ZCG MG-6 albo inny dokument potwierdzający ww. okoliczności),

b) dostarczenie selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnych z przyjmowanymi w PSZOK.

c) stosowanie się do regulaminu na terenie IK