INNEKO Sp. z o.o. od kilku lat zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków.

Szczegóły: Dział Sprzedaży  —> patrz: dane kontaktowe.