Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

logo-zuo

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

(firm, instytucji, biurowców, lokali gastronomicznych) z sektora II i III Związku Celowego Gmin MG-6

formularz_pojemniki

Wypełniony formularz mogą Państwo przesłać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: ds@inneko.pl

lub za pomocą zamieszczonego na dole strony formularza kontaktowego

Informujemy, iż uchwałą Zgromadzenia Związku Celowego Gmin Mg-6 nr XIV/67/2020  z dnia
17 grudnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu odbierania odpadów komunalnych. W konsekwencji właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły, biurowce), od 1 marca 2021 r. muszą zawrzeć niezależną umowę na odbiór odpadów z upoważnioną firmą odbierająca odpady, np. INNEKO Sp. z o.o.

W celu uniknięcia zamieszania z odbiorem odpadów z Państwa nieruchomości proponujemy zawarcie bezpośredniej umowy z firmą INNEKO Sp. z o.o.. Pozwoli to Państwu na płynne przejście z systemu miejskiego na komercyjny: pozostawienie obecnych pojemników i kontynuację odbiorów. Możliwa jest modyfikacja ilości czy rodzaju pojemników.

Powyższe wyłączenia nie dotyczą nieruchomości mieszanych np. lokali usługowych
w nieruchomościach wielorodzinnych, tj. takich, które nie składały niezależnych od budynku mieszkalnego deklaracji odpadowych, oraz domków letniskowych i ogródków działkowych.

KLUCZOWE INFORMACJE:

 • Nieruchomości niezamieszkałe od 01 stycznia 2021 r. zostają wyłączone z systemu miejskiego.
 • Istnieje możliwość pozostania w dotychczasowym systemie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. ( po uprzednio złożonej deklaracji i oświadczeniu do biura ZC MG-6).
 • Nieruchomości niezamieszkałe to firmy, instytucje, urzędy, szkoły, przedszkola, zakłady, sklepy, galerie handlowe, biurowce, biura, które składały niezależne deklaracje odpadowe.
 • Obecny odbiór na podstawie deklaracji składanych do Związku Celowego Gmin MG-6 zakończy się 28 lutego 2021 r.
 • Od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów np. z INNEKO Sp. z o.o. (o ile złożyli deklaracje pozostania w systemie do biura MG-6 na okres styczeń – luty).
 • ZCG MG-6  będzie kontrolował czy dany podmiot zawarł umowę na odbiór odpadów i czy zadeklarowana ilość i częstotliwość odbiorów faktycznie odpowiada potrzebom danej nieruchomości.
 • INNEKO umożliwia płynne kontynuowanie odbiorów i pozostawienie obecnych pojemników na zasadach komercyjnych. By dowiedzieć się więcej zadzwoń 95 722 53 85 w.21  lub napisz: ds@inneko.pl. Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i ułatwią zawarcie umowy.
 • INNEKO umożliwia również zawarcie umów z właścicielami nieruchomości wcześniej przez nas nieobsługiwanych.

KORZYŚCI:

 • Brak opłat za wynajem pojemnika.
 • Możliwość elektronicznego podpisania umowy poprzez e-mail. Cała sprawa może zostać załatwiona bez wychodzenia z biura.
 • Faktury wysyłane są elektronicznie.
 • Brak zamieszania z wymianą pojemników.
 • Odbiór odpadów realizowany jest bez zakłóceń i przestoju. Nie zauważą Państwo zmiany.
 • Elastyczność: możliwość dostosowania ilości i pojemności pojemników do Państwa potrzeb
 • Każdy klient może kontynuować odbiory na obecnych zasadach (dot. ilości pojemników i częstotliwości odbiorów).
 • Gwarancja, że Twoje odpady trafią do jednej z najnowocześniejszych instalacji w kraju.
 • Obsługa klientów z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW:

INNEKO oferuje odbiór następujących rodzajów odpadów:

 • Pozostałości po segregacji odpadów komunalnych
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Papier
 • Tworzywa sztuczne i metale
 • Szkło

POJEMNIKI:

Możesz wybrać pojemność pojemnika:

 • Pojemniki dwukołowe o pojemności od 60 do 240 litrów
 • Pojemniki czterokołowe o pojemności 660 i 1100 litrów

Na szczególne zamówienia możliwe jest dostawienie większych kontenerów.

Obecnie stojące pojemniki na Państwa nieruchomości (sektor III) są własnością INNEKO. W ramach podpisanej umowy INNEKO pozostawi bez dodatkowych opłat obecne pojemniki lub dostosuje ich rodzaj i ilość do Państwa preferencji. Gdy Państwa nieruchomość znajduje się w innej lokalizacji INNEKO dostarczy BEZPŁATNIE wymagane pojemniki.

formularz_pojemniki

Wypełniony formularz mogą Państwo przesłać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: ds@inneko.pl

lub za pomocą zamieszczonego na dole strony formularza kontaktowego

Nazwa firmy (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Treść wiadomości

Dodaj załącznik (wypełniony formularz zgłoszeniowy)

KONTAKT:

691 141 500

Tel. 95 722 53 85 w.21

e-mail: ds@inneko.pl