Zielony Kontakt

ZUO nagrodzone w Pucharze Recyklingu

W dniu 20 listopada 2012 roku, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO przedstawiciele Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. odebrali nagrody w XIII edycji konkursu „Puchar Recyklingu”.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. uhonorowany został statuetką w kategorii „Zielony Kontakt” oraz nagrodą finansową w kwocie 5 000 zł. Kategoria ta obejmowała działania w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZUO Sp. z o.o. otrzymało również nagrodę finansową w wysokości 8 000 zł ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. WFOŚiGW w Zielonej Górze przyznał nagrodę w uznaniu za wieloletnie propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska.