Zmiana nazwy Spółki

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy , iż od dnia 15 czerwca 2016 roku nasza spółka zmieniła nazwę na INNEKO Sp. z o.o. Jest ona częścią grupy kapitałowej INNEKO.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, REGON, numery rachunków bankowych oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Strona internetowa  Spółki to  www.inneko.pl