Wsparcie

Wsparcie dla INNEKO

WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielił wsparcia na inwestycje realizowane przez Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

5 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działce 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7 – Chróścik przy ulicy Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp.” realizowanego przez Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Umowę podpisali: w imieniu beneficjenta: Artur Czyżewski – Prezes Zarządu, ze strony Funduszu: Jolanta Fedak – Prezes Zarządu oraz Michał Stosik – z-ca Prezesa Zarządu.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 296.490,74 zł, natomiast wysokość udzielonej pożyczki wynosi 180.787,04.

Informacja na stronie WFOŚiGW

wsparcie_1     wsparcie_2