Emas Zuo

Weryfikacja Zgodności

Szanowni Państwo,

informujemy, że system zarządzania opracowany przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia EMAS w obszarze działalności określonej jako odbiór, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska będzie poddany weryfikacji na zgodność z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Data weryfikacji: 25.02.2014 rok.

Weryfikację przeprowadzi zespół w składzie:

  • Grzegorz Marchewka – Weryfikator EMAS/ Auditor Wiodący PRS
  • Janusz Pisarczyk – Auditor PRS