Emas Zuo

Weryfikacja EMAS

Szanowni Państwo,

w dniu 24.02.2015 roku system zarządzania, opracowany i wdrożony przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zgodnie  z wymaganiami Rozporządzenia EMAS w obszarze działalności określonej jako odbiór, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska po raz kolejny poddany będzie weryfikacji, na zgodność  z wymaganiami ww. rozporządzenia.