Zielony Kapturek

VIII Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”

28.04.2016 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. po raz ósmy odbył się Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, a współorganizatorem Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.

Temat przewodni tegorocznej edycji: „Woda źródłem życia”.

Cel Przeglądu to promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw proekologicznych oraz uczenie dzieci szacunku wobec przyrody. Przegląd daje również możliwość prezentacji umiejętności artystycznych dzieci, kształtowanie i rozwijanie wśród nich zainteresowań kulturą teatralną
i literaturą dziecięcą. Przegląd od lat pełni jeszcze jedną niezwykle ważną rolę, integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.

Udział w imprezie wzięli artyści z 14 placówek z Gorzowa Wlkp. i regionu (9 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe, 3 placówki kształcenia specjalnego).

Występy oceniało jury w składzie: Edyta Wyborska – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Gorzów Wlkp., Renata Czernichowska – specjalista ds. organizacji i zarządzania Wydział Organizacji
i Administracji, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz Joanna Szafraniec – specjalista ds. marketingu ZUO Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. sfinansował zakup atrakcyjnych nagród. Do organizacji przedsięwzięcia przyczyniło się również Miejskie Centrum Kultury.

 

Lista laureatów

Szkoły podstawowe

Miejsce I Szkoła Podstawowa nr 17

Miejsce II Szkoła Podstawowa nr 20

 

Placówki kształcenia specjalnego

Miejsce I Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Miejsce II Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1

Miejsce III Zespół Szkół Specjalnych nr 14

 

Przedszkola

Miejsce I na równi

Przedszkole Miejskie nr 25

Przedszkole Miejskie nr 18

Przedszkole Miejskie nr 32

 

Miejsce II na równi

Przedszkole Miejskie nr 29

Przedszkole Miejskie nr 27

Przedszkole Miejskie nr 10

 

Miejsce III na równi

Przedszkole Miejskie nr 30

Przedszkole Miejskie nr 13

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9