Zielony Kapturek

VII Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”

VII Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”

Gorzów Wlkp. 2015

 

W dniach 14.04.2015 i 15.04.2015 po raz siódmy odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, współorganizatorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.

Celem organizacji tegorocznej edycji Przeglądu jest promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, uprawianie czynnego wypoczynku, higieniczny tryb życia), promocja tych postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań kulturą teatralną i literaturą dziecięcą. Przegląd od lat pełni jeszcze jedną niezwykle ważną rolę. Podczas występów bez podziału na placówki kształcenia specjalnego i szkoły ogólnodostępne, dochodzi do integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Wszyscy są tutaj aktorami, każdy ma swoje bardzo ważne zadanie do wykonania. W czasie występów znajdzie się czas na wspólną zabawę, która świetnie rozładuje tremę i niepewność przed występem zespołu. Podczas oczekiwania na decyzje Jury można porozmawiać czy podokazywać w kuluarach podczas słodkiego poczęstunku.

Tematem przewodnim obecnej edycji będzie „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

Do udziału w imprezie zaproszono przedszkola, szkoły podstawowe, klasy I-III  i ośrodki kształcenia specjalnego. W Przeglądzie wezmą udział artyści z  29 placówek z Miasta Gorzowa Wlkp. i regionu (17 przedszkoli, 12 placówek ogólnodostępnych i kształcenia specjalnego, łącznie 274 dzieci). Występy małych artystów oceniać będzie Jury w składzie: p. Żaneta Domarecka – przedstawiciel ZUO Sp. z o.o., pani Edyta Wyborska – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gorzów Wlkp., Daria Jachimowska – Starszy Specjalista WPN w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o., w Gorzowie Wlkp. sfinansował zakup atrakcyjnych nagród, materiałów plastycznych. Specjalnie dla małych artystów został  przygotowany poczęstunek, wydany będzie również wydany folder pokonkursowy. Przy organizacji przedsięwzięcia pomagają pracownicy Miejskiego Centrum Kultury z panią Sylwią Beech, która bezpłatnie udostępni pomieszczenia swojej placówki.

 

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl