Zielony Kapturek

VI Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”

W dniach 9-10 kwietnia br. odbył się kolejny Regionalny Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”. Do udziału w imprezie zaproszono przedszkola, szkoły podstawowe, klasy I-III  i ośrodki kształcenia specjalnego.

Celem organizacji przeglądu jest promowanie wśród dzieci idei dbałości o środowisko naturalne poprzez kształtowanie postaw pro-ekologicznych, promocja tych postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań kulturą teatralną i literaturą dziecięcą, wspólna integracyjna zabawa.  Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał „Nasze rady na odpady”.

Do udziału w imprezie zgłosiło się 12 placówek (szkoły podstawowe klasy I-III i ośrodki kształcenia specjalnego) oraz 10 przedszkoli z miasta Gorzowa Wlkp. i województwa.

Przegląd organizowany jest przez Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp.  z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl