LogoLRPO550x83

Uprzejmie informujemy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 marca 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.pn. Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-innowacje” w Stanowicach w gminie Bogdaniec, w ramach konkursu nr LRPO/2.4/1/2012 dla Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w którym ZUO Sp. z o.o. po ocenie merytorycznej otrzymało 133,50 punktów.

Ponadto, w dniu 8 kwietnia 2013 r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ZUO SP. z o.o. dostarczyło niezbędne dokumenty do podpisania umowy.