LogoLRPO550x83

Trwają prace w zakresie rozbudowy zakładu

Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. aktualnie realizuje projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180 –etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Obecnie pracujemy nad wyłonieniem Wykonawcy, który zaprojektuje technologię oraz wykona rozbudowę i modernizację instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości 58 300 Mg/rok w cyklu dwuzmianowym oraz rozbudowy linii do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 20.000 Mg/rok w cyklu dwuzmianowym.

Koszt całkowity projektu 18 485 055,00 PLN

Kwota dofinansowania 12 721 850,67 PLN