Sytuacja grupy kapitałowej INNEKO w II kwartale

Zarząd INNEKO zaprosił na 20 czerwca radnych Miasta Gorzowa Wlkp. oraz media  na spotkanie dotyczące sytuacji grupy kapitałowej INNEKO w II kwartale 2016 roku.

Jednym z elementów jasnej polityki informacyjnej INNEKIO są organizowane co kwartał spotkania z radnymi.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji, czyli wyników finansowych spółki, działań w II kwartale 2016, czynników wpływających na cenę w gospodarce odpadami,
a także sytuacji w spółkach zależnych i powiązanych oraz prognozy na najbliższe lata działalności INNEKO.

struktura grupy