Logozuo

System jednolitej identyfikacji wizualnej

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. od stycznia 2013 roku rozpocznie wdrażanie nowej identyfikacji wizualnej firmy. Działania te będą prowadzone sukcesywnie. W pierwszym etapie dotychczasowe logo spółki zostanie zastąpione nowym. Następnie zmieniona zostanie strona internetowa, druki firmowe, a także materiały poligraficzne.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem podstawowej księgi znaków, w której zostaną określone standardy stosowania logotypów używanych na wszystkich materiałach reklamowych.

Wprowadzenie systemu usprawni prace nad budową wizerunku firmy, oraz umożliwi jej skuteczną identyfikację, na tle podmiotów lokalnej gospodarki. Nowe logo podkreśli różnorodny profil działalności firmy oraz jej charakter.

W celu zapoznania się z nową szatą graficzną w załączeniu prezentujemy nowe logo oraz logotyp Spółki.