137a

Puchar Recyklingu dla ZUO

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2013, które odbyły się w dniach 7-10 października 2013 roku, przedstawiciele Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. odebrali nagrody:

  1. w XIV edycji Konkursu „Puchar Recyklingu”, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. uhonorowany został:
  • statuetką w kategorii „Złota Bela Makulatury” oraz nagrodą finansową w kwocie 5 000 zł,
  • Pucharem Recyklingu Banku Ochrony Środowiska,
  • nagrodą finansową w wysokości 10 000 zł ufundowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • nagrodę finansową w wysokości 8 000 zł ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
  • nominacją do tytułu „Tygrys Recyklingu”.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

2. Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, którą ZUO Sp. z o.o. otrzymało za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce.