Kolorowanka 300×218

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  dla mieszkańców Związku Celowego Gmin MG – 6

Odpady zbierane selektywnie mieszkańcy Związku Celowego Gmin MG – 6  mogą bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego  na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Chróściku, ul. Małyszyńska 180.

PSZOK świadczy usługi na rzecz mieszkańców ZCG MG-6 w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

 • papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • szkło, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych,
 • metale, opakowania metalowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe i odpady zielone,
 • odpady wielkogabarytowe, w tym meble, dywany, drzwi,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Małyszyńskiej 180.

Czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:

poniedziałek – piątek 700– 1800, sobota 700– 1400.

Regulamin