Zielony Kapturek

Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”

W dniach 17-18 kwietnia uczniowie szkół podstawowych klas I-III oraz specjalnych mieli okazję wykazać się w Regionalnym Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”. W V edycji, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury wzięły udział po raz pierwszy również przedszkolaki. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 i Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1. Przegląd jest jednym z zadań wojewódzkiego projektu „Zielone Lubuskie”, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Gorzowa.

Celem organizacji przeglądu jest rozwijanie wśród dzieci wrażliwości oraz kształtowanie szacunku wobec przyrody. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest hasło „Mieszkańcy lasu”. Przedsięwzięcie ponadto sprzyja integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, które w przerwie między wystąpieniami bawią się razem.

Do udziału w imprezie zgłosiło się 12 placówek (szkoły podstawowe klasy I-III i ośrodki kształcenia specjalnego) oraz 10 przedszkoli z miasta Gorzowa Wlkp. i województwa.

Jednym z głównych sponsorów jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., który angażuje się w przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez najmłodszych.