LogoLRPO550x83

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31.07.2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180- etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 18 398 955,00 PLN

Przyznana kwota dofinansowania  7 879 315,08 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, rozbudowę linii do segregacji odpadów, w tym moduł do paliwa RDF, modernizację hali przyjęć odpadów komunalnych, oraz modernizację kompostowni odpadów.