Logozuo

Pozytywna ocena I stopnia dla projektu modernizacji ZUO Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że decyzją Ministerstwa Środowiska projekt Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180 –etap III” uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia oraz znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej szóstej rundy konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (6/POIiŚ/2.1/06/2012).
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne,
  • budowę kwatery na odpady niebezpieczne,
  • modernizację hali przyjęć odpadów,
  • kontynuację modernizacji linii technologicznej zakładu.

Koszt całkowity projektu 18 485 055,00 PLN
Kwota dofinansowania 12 721 850,67 PLN