Infogreen

Podpisanie umowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29.08.2013 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn.: Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-innowacje”  w Stanowicach w gminie Bogdaniec w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”,  Działanie 2.4. „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 13 988 012,31 PLN

Przyznana kwota dofinansowania 5 658 521,26 PLN

Przedmiotem projektu jest stworzenie ośrodka innowacji, który, dzięki udostępnianiu bardzo nowoczesnych, unikalnych instalacji i aparatury do prowadzenia badań zintensyfikuje współpracę między MŚP a strefą B+R.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: budowę 3 wyspecjalizowanych jednostek badawczych, zakup nowoczesnej aparatury i modernizacje istniejącego laboratorium oraz stworzenie inkubatora technologicznego.