Otwarcie nowoczesnej linii technologicznej

W dniu 14.11.2014 roku na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp.  z o. o. z odbyło się otwarcie nowoczesnej linii technologicznej, która jest jednym z elementów projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180- Etap III”.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 20.880.278 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 8.941.936 zł

Inwestycja polegająca na modernizacji istniejącej instalacji sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz na  rozbudowie  linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF, pozwoli na wdrożenie technologii automatycznego sortowania, która znacznie zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku. Nowoczesna linia technologiczna umożliwi dwukrotnie większy odzysk surowców wtórnych.