INNEKO Budynek DA  (1)
INNEKO Budynek DA  (1) INNEKO Budynek DA  (2) INNEKO Budynek DA  (4)

Nominacja Ekostrateg 2017

Spółka Inneko otrzymała nominację do tytułu Ekostrateg 2017 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, redakcję Forum Przedsiębiorczości „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Biznes Plus „Gazety Wyborczej”.

 

Spółka Inneko została wyróżniona za realizację na najwyższym poziomie kompleksowej gospodarki odpadami oraz za wykonywanie zamówień z wolnej ręki w trybie in house – jako pierwsza spółka w Polce!

 

– Otrzymanie nominacji do tytułu Ekostrateg 2017 jest niewątpliwie motywujące. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale i potwierdzenie słuszności wyboru kierunku zmian, jakie zachodzą w naszej spółce. Jest nam niezmiernie miło, że Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z redakcją Biznes Plus w „Gazecie Wyborczej” doceniła Inneko jako firmę solidną, dbającą o środowisko i innowacyjną. Nasza praca została doceniona przez ekspertów, którzy uznali, iż INNEKO to lider w branży, który wciąż wyznacza trendy. Bardzo trudno utrzymać pozycję lidera na rynku, tym bardziej nominacja stanowi dla nas ogromny zastrzyk energii do dalszego działania. Niewątpliwie na decyzję jury wpływ ma nasza postawa pro-ekologiczna oraz otrzymanie zlecenia na utrzymanie przejezdności dróg w Gorzowie Wlkp. w procedurze in house. Jako pierwsi w Polsce powołaliśmy spółkę celową, która skorzystała z tej procedury. Nie tylko wskazaliśmy innym samorządom kierunek działań, pokazaliśmy przede wszystkim, jak otrzymać in house, kiedy wydaje się to niemalże niemożliwe. Inneko cechuje eksperckość, dziś do wachlarza naszych kompetencji dodaliśmy realizację zadań samorządu w trybie in house. Mamy nadzieję stać się przykładem dla innych spółek komunalnych i pokazać, jak efektywnie można realizować zadania samorządu terytorialnego. Nominacja do tytułu Ekostrateg 2017 stanowi dla nas ogromną nobilitację, jak również mobilizację – skomentowała Monika Cimochowska, prezes Inneko RCS

 

Ekostrateg to ogólnopolski program wizerunkowy, skierowany do firm z sektora energetycznego oraz instytucji publicznych, zajmujących się ochroną środowiska. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Program ma na celu nagrodzenie tych firm oraz instytucji, które cechuje dbałość o środowisko naturalne, również podczas szukania innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.