Parasolki Dla Ślizowskiej

Nasza współpraca z Natalią Ślizowską trwa

Inneko przekazało do pracowni przy ulicy Chrobrego 22 parasolki, które z gorzowską projektantką pojadą na Pol’and’Rock Festival. – Będziemy otwierać Strefę Lubuską z Jurkiem Owsiakiem i panią marszałek Elżbietą Polak. Parasolki posłużą nam do tworzenia designerskich kreacji z odpadów i surowców wtórnych – tłumaczy Rafał Rybicki z pracowni Natalii Ślizowskiej.