08 22 BiuletynCzasopismem

Nasz Biuletyn czasopismem

Miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dn. 27 lipca 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Inneko sp. z o. o. dokonał wpisu naszego Biuletynu do rejestru dzienników i czasopism pod nazwą „Zielony Gorzów. Biuletyn Informacyjny Grupy Kapitałowej Inneko”. Kolejny krok na drodze tworzenia naszej gazety za nami. Zapraszamy do lektury, kolejne wydania dostępne są na naszej stronie internetowej.