Projekt 1

„MARZYCIELE RECYKLINGU“
„DIE TRÄUMER DES RECYCLINGS“

Serdecznie informujemy,

iż w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, Euroregialna Komisja Oceniająca zatwierdziła wniosek do dofinansowania projektu „MARZYCIELE RECYKLINGU“/„DIE TRÄUMER DES RECYCLINGS“ złożony przez INNEKO FOUNDATION. Partnerem projektu po stronie niemieckiej jest Arbeitsinitiative Letschin e.V. oraz Amt Barnim-Oderbruch.

Podpisanie umowy na realizację projektu nastąpiło w biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w dniu 08.08.2019 r.

Głównym celem projektu jest integracja oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu pomiędzy Partnerami oraz uczestnikami projektu.

Celem pośrednim projektu jest edukacja ekologiczna w zakresie kształtowania świadomości społecznej z zakresu wiedzy o recyklingu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym. Będzie to służyło rozwojowi i intensyfikacji transgranicznej informacji, komunikacji i kooperacji między Partnerami, a w przyszłości również instytucjami publicznymi na obszarze wsparcia.

Projekt pt.: „MARZYCIELE RECYKLINGU“/„DIE TRÄUMER DES RECYCLINGS“ jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014 – 2020 oraz Budżetu Państwa.

projekt_2