Lubuski Lider Innowacji dla Recupyl Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Recupyl Polska Sp. z o.o. , będący częścią grupy kapitałowej INNEKO, został laureatem Lubuskiego Lidera Innowacji 2016 w kategorii Mikro Przedsiębiorstwo.

Lubuski Lider Innowacji to wyróżnienie przyznawanie  w ramach konkursu Lubuski Lider Biznesu organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo Handlową.  Ideą konkursu jest  wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw  zachodniej Polski.

W tym roku o laur Lubuskiego Lidera Innowacji  ubiegało się 12 przedsiębiorstw.

Gratulujemy pracownikom oraz Zarządowi Recupyl Polska Sp. z o.o.

 

Recupyl specjalizuje się w recyklingu zużytych baterii i akumulatorów alkalicznych, cynkowo-powietrznych i cynkowo-węglowych w procesach mechanicznego przetwarzania.