Kontakt INNEKO

Zarząd

Prezes Zarządu

Artur Czyżewski
tel. +48 95 722 53 85
biuro@inneko.pl

Dyrektor ds.  koordynacji działań w grupie kapitałowej

Monika Piaskowska
tel. +48 95 722 53 85
m.piaskowska@inneko.pl

Sekretariat kancelaria ogólna

Asystent Zarządu

Aleksandra Jaszczyszyn
tel. +48 95 722 53 85 w.10
a.jaszczyszyn@inneko.pl

Pion sprzedaży

Dyrektor działu sprzedaży

Dariusz Koniec
tel. +48 95 722 53 85 w.22
tel. +48 784 065 823
d.koniec@inneko.pl

Kierownik działu sprzedaży

Dariusz Majewski
tel. +48 95 722 53 85 w.21

tel. +48 601 305 293
d.majewski@inneko.pl

Specjalista ds. kontaktów z klientem

Kamila Czajka
tel. +48 95 722 53 85 w.21
k.czajka@inneko.pl

Specjalista ds. sprzedaży

Wojciech Wejman
tel. +48 661 111 427
w.wejman@inneko.pl

Specjalista ds. sprzedaży

Paula Weryńska
tel. +48 95 722 53 85 w.21

tel. +48 691 141 500
p.werynska@inneko.pl

Specjaliści ds. sprzedaży oddział Poznań

Krzysztof Wielgus
tel. +48 607 040 665
k.wielgus@inneko.pl

Andrzej Pokorniecki
tel. +48 609 225 086
a.pokorniecki@inneko.pl

Pion finansowy

Dział księgowo-finansowy

Główny księgowy

Elżbieta Dera
tel. +48 95 722 53 85 w.35
e.dera@inneko.pl

Specjalista ds. księgowości i windykacji / kasjer

Marzena Hryniak
tel. +48 95 722 53 85 w.19
m.hryniak@inneko.pl

Specjalista ds. rozliczeń i podatków

Monika Kowalska
tel. +48 95 722 53 85 w.13
m.kowalska@inneko.pl

Księgowa

Bożena Grzesiak
tel. +48 95 722 53 85 w.13
b.grzesiak@inneko.pl

Dział controllingu

Specjalista ds. controllingu

Piotr Nowak
tel. +48 95 722 53 85 w.36
p.nowak@inneko.pl

Specjalista ds. controllingu

Bartosz Brojecki
tel. +48 95 722 53 85 w.36
b.brojecki@inneko.pl

Pion marketingu i rozwoju

Dział marketingu i PR

Specjalista ds. marketingu

Paulina Nowicka
tel. +48 95 722 53 85 w. 28
p.nowicka@inneko.pl

Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej

Ewa Iwańska
tel. + 48 95 722 53 85
e.iwanska@inneko.pl

Dział monitoringu i analiz

Kierownik działu monitoringu i analiz

Marta Rusewicz
tel. +48 95 722 53 85 w.40
tel. +48 661 111 467
m.rusewicz@inneko.pl

Specjalista ds. odpadów i sprawozdawczości

Mariusz Sztuba
tel. +48 95 722 53 85 w.39
m.sztuba@inneko.pl

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Grzegorz Kozłowski
tel. +48 95 722 53 85 w.16
tel. +48 601 772 408
g.kozlowski@inneko.pl

Dział IT

Specjalista ds. infrastruktury IT

Jarosław  Mikołajewicz
tel. + 48 95 722 53 85 w. 44
j.mikolajewicz@inneko.pl

Pion spraw pracowniczych

kadry_place@inneko.pl

Specjalista ds. personalnych

Katarzyna Budzan
kom. +48 784-065-829

tel. +48 95 722 53 85 w.24
k.budzan@inneko.pl

Specjalista ds. personalnych

Mirosława Wachowska
kom. +48 609-001-516

tel. +48 95 722 53 85 w.24
m.wachowska@inneko.pl

Referent ds. kadr i płac

Marek Sęk
tel. +48 95 722 53 85 w.24
m.sek@inneko.pl

Specjalista ds. BHP

Sławomir Ostałowski
tel. +48 600 211 753

Pion badawczo-wdrożeniowy

Laboratorium badawcze

tel. +48 95 781 70 85
Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec
Przejdź do strony

Kierownik laboratorium / Specjalista ds. jakości

Kinga Hanczarek
tel. + 48 95 781 70 85
kom. +48 601 670 198
k.hanczarek@inneko.pl

Specjalista ds. technicznych

Magdalena Miziniak
tel. + 48 95 781 70 85
m.miziniak@inneko.pl

Technolog chemik

Marek Burliński
tel. + 48 95 781 70 85
m.burlinski@inneko.pl

Technolog chemik

Konrad Szafraniak
tel. + 48 95 781 70 85
k.szafraniak@inneko.pl

Technolog chemik

Katarzyna Woźniak
tel. + 48 95 781 70 85
k.wozniak@inneko.pl

Technolog chemik

Agata Wilman
tel. + 48 95 781 70 85
a.wilman@inneko.pl

Pion logistyki

Dyrektor ds. logistyki

Jacek Jasiewicz
tel. +48 95 722 53 85 w.25
tel. +48 784-065-826
j.jasiewicz@inneko.pl

Zakład Gospodarki Odpadami - RIPOK

Zakład Gospodarki Odpadami – RIPOK

ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 726 31 27

Dyrektor pionu produkcji

Krzysztof Kołecki
tel. +48 95 726 31 27 w.20
k.kolecki@inneko.pl

Kierownik produkcji

Marcin Piotrowski
tel. +48 95 726 31 27 w.20
tel. +48 601 292 282
m.piotrowski@inneko.pl

Z-ca kierownika produkcji

Małgorzata Szyndel
tel. +48 95 726 31 27 w.20
m.szyndel@inneko.pl

Technolog ds. gospodarki odpadami

Karolina Wieczorek
tel. +48 95 726 31 27 w.40
k.wieczorek@inneko.pl

Specjalista ds. ewidencji odpadów

Małgorzata Petruk
tel. +48 95 726 31 27 w.21
m.petruk@inneko.pl

Specjalista ds. ewidencji odpadów

Anna Marczyńska
tel. +48 95 726 31 27 w.21
a.marczynska@inneko.pl

Specjalista ds. ewidencji odpadów

Jolanta Żelichowska
tel. +48 95 726 31 27 w.21
j.zelichowska@inneko.pl

Mistrz zmianowy – opiekun „Polany Przyjaciół”

Łukasz Dera
tel. +48 95 726 31 27 w.27
tel. +48 601 667 779
l.dera@inneko.pl

Mistrz zmianowy

Łukasz Marczyński
tel. +48 95 726 31 27 w.27
tel. +48 609 225 212
l.marczynski@inneko.pl

Kierownik utrzymania ruchu

Jakub Czupryński
tel. +48 95 726 31 27 w.20
tel. +48 601 699 880
j.czuprynski@inneko.pl

Referent ds. logistyki i zaopatrzenia

Maciej Bartosiak
tel. +48 95 726 31 27 w.27
m.bartosiak@inneko.pl

Pole Golfowe

Pole Golfowe „Zawarcie”

tel. +48 603 630 710
biuro@golfzawarcie.pl

Manager Pola Golfowego

Witold Siwko
kom. +48 601 721 323
w.siwko@golfzawarcie.pl

Z-ca Managera Pola Golfowego

Karolina Czabara
kom. +48 603 630 710
k.czabara@golfzawarcie.pl

Dane kontaktowe

ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lubuskie, Polska

Tel.: +48 95 722 53 85
Fax: +48 95 720 06 01

E-mail: biuro@inneko.pl

Pytania do INNEKO
zadaj pytanie   pytania@inneko.pl

NIP: 599-020-64-00
Regon: 210523652
KRS: 0000199394

Kapitał zakładowy: 17.949.000,00zł

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest INNEKO sp. z o.o w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski posiadająca numer identyfikacji podatkowej  NIP 599-020-64-00, REGON 210523652.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych w INNEKO Sp. z .o.o jest Pani Anna Reszel, tel. +48 509 936 160, adres e-mail: odtj.reszel@gmail.com