Zarowka

Konkurs “Młody wynalazca”

W piątek 29 listopada br. w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Młody Wynalazca”. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. czynnie włączył się w to przedsięwzięcie m.in. poprzez ufundowanie atrakcyjnych nagród finansowych.

Tematyka zgłoszonych do konkursu prac była bardzo zróżnicowana. Wśród nich znaleźć można było innowacyjne rozwiązania z dziedzin takich jak: ochrona środowiska, alternatywne źródła energii, elektronika, mechatronika, architektura i budownictwo (w tym obiekty sportowo-rekreacyjne dla niepełnosprawnych).

Dziękujemy wszystkim „Młodym Wynalazcom” za zaprezentowanie ciekawych, profesjonalnie opracowanych projektów. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom. Równocześnie zachęcamy dzieci i młodzież z naszego regionu do kreatywnego rozwoju swoich „innowacyjnych” zainteresowań, które będziemy nadal wspierać i promować.