Emas Zuo

Kolejna organizacja zarejestrowana w EMAS

5 września 2013 r. prestiżowe grono organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) powiększyło się o kolejną organizację, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.

Tym samym organizacja uzyskała prawo do stosowania logo EMAS, poświadczające spełnienie najwyższych wymagań w zakresie zarządzania w obszarze ochrony środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. jest drugą, zarejestrowaną firmą z województwa lubuskiego.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. powstał w ramach kompleksowego planu zagospodarowania odpadów, realizowanego przez miasto Gorzów Wielkopolski, właścicielem spółki jest miasto.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zajmuje się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne. Świadczy także usługi w zakresie doradztwa w zakresie gospodarki odpadami (rekultywacja składowisk, edukacja ekologiczna, opracowania środowiskowe). Podstawowym obszarem działalności firmy jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów, a głównym zadaniem segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na składowisko. Dzięki zastosowaniu automatycznej segregacji, firma odzyskuje maksymalną ilość surowców wtórnych. Dodatkowo prowadzi działalność w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, a także produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostu.

W ciągu ponad 20-letniej historii firmy, charakterystyczny jest jej ciągły rozwój organizacyjny oraz technologiczny, jak również rozszerzanie zakresu świadczonych usług. W ubiegłym roku spółka utworzyła centrum badawczo-wdrożeniowe, którego zadaniem jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych technologii w zakresie gospodarki odpadami. Zakład Utylizacji Odpadów jako jedyna firma w Polsce, zrealizowała inwestycję związaną z budową pola golfowego w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów.

Źródło: www.gdos.gov.pl