Klub Mlode

Klub Młodego Wynalazcy – uroczyste otwarcie

Dnia 22.01.2014 odbyło się otwarcie Klubu Młodego Wynalazcy, zlokalizowanego na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Stanowicach (w gminie Bogdaniec, koło Gorzowa Wlkp.). Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Marszałek Elżbieta Polak, Pan Wojewoda Jerzy Ostrouch, Pan Prezydent Tadeusz Jędrzejczak, Pani Wójt Krystyna Pławska, Pan Prezes Marek Wróblewski oraz laureatka konkursu „Młody Wynalazca 2013” Pani Marlena Trała.

Idea powstania Klubu związana jest z utworzeniem Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego oraz powstaniem Centrum badawczo – wdrożeniowego „Eko – innowacje”.

Docelowo projekt ten przewiduje budowę zespołu laboratoriów umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych z nauk przyrodniczych i technicznych, dzięki którym uczniowie zyskają szansę na samodzielnie przeprowadzanie doświadczeń, tematycznie związanych z programem nauczania. Pierwsze laboratorium dla dzieci i młodzieży (laboratorium fizyko– chemiczne) zostało utworzone i wyposażone przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

W nowo otwartym laboratorium, prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, dlatego też do współpracy i uczestnictwa w tym przedsięwzięciu w sposób szczególny zapraszamy dyrekcję i kadrę pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek dydaktyczno-oświatowych z terenu województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do podniesienia jakości i poziomu kształcenia oraz umożliwią uczniom zdobycie przekazywanej w atrakcyjne formie wiedzy, nabycie praktycznych umiejętność, a przede wszystkim rozbudzą w nich naukową pasję.