Klauzule informacyjne RODO:

1) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – klauzula_rodo

2) Klauzula informacyjna  dotycząca faktur – klauzula_faktury

3) Klauzula informacyjna do zawieranych umów – klauzula_umowy

4) klauzula informacyjna dotycząca korespondencji – klauzuja_korespondencja