Ulotka Sprzet2020

Jak szybko się pozbyć elektrośmieci?

Postęp technologiczny sprawia, że codziennie pojawiają się na rynku nowe, ulepszone i bardziej nowoczesne modele urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Zamieniamy więc szybko stare sprzęty na nowe. Coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Co dzieje się póżniej ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE).

Niektóre z urządzeń zawierają szkodliwe substancje (freon, rtęć). Po wydostaniu się na zewnątrz, przenikają do gleby, a następnie do wód gruntowych, zanieczyszczając w ten sposób środowisko.
W konsekwencji czego, mogą być w przyszłości przyczyną poważnych chorób, u ludzi jak i zwierząt.

Należy więc ZSEiE oddawać do specjalnych punktów zbierania, stąd trafiają do zakładów przetwarzania.

Zużyty sprzęt RTV, AGD, IT i oświetleniowy, przekazany do przetworzenia, poddawany jest demontażowi, a pozyskane z niego surowce przeznaczone są do odzysku  i recyklingu. Niebezpieczne substancje są unieszkodliwiane, zatem nie dojdzie w tym przypadku do skażenia środowiska. Z kolei odzyskane surowce wykorzysta się do produkcji nowych urządzeń.

Aby ułatwić mieszkańcom Gorzowa i okolic pozbywanie się starego, zużytego sprzętu w sposób przyjazny dla środowiska oraz zgodny z prawem, w mieście funkcjonuje punkt zbierania elektrośmieci, do którego można bezpłatnie oddawać zużyte lub zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Dla mieszkańców miasta oraz gmin ościennych, działa punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Teatralnej 49. Tu mieszkańcy bezpłatnie mogą dostarczyć niepotrzebne urządzenia RTV / AGD. Uruchomiliśmy również nr telefonu dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. (95 722 58 58). Po ustaleniu dogodnego terminu ZSEiE zostaje odebrany z miejsca zamieszkania zgłaszającego (dotyczy Gorzowa Wlkp.)