Zielony Kapturek

IX Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”

IX Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek” odbył się 20 kwietnia 2017 w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, a współorganizatorem INNEKO Spółka z o.o.

W przeglądzie wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III)  i ośrodki kształcenia specjalnego.

Celem imprezy jest promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, uprawianie czynnego wypoczynku, higieniczny tryb życia), promocja tych postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań kulturą teatralną i literaturą dziecięcą.

I miejsce wśród przedszkoli zajęło Przedszkole Miejskie numer 29, które przygotowało przedstawienie pt. „Porządki w lesie”.

I miejsce wśród szkół podstawowych zajęła szkoła numer 20 z przedstawieniem „Leśne duszki”

teatrzyk_ekologiczny_2017