INNEKO powraca do źródeł

Spółka INNEKO powraca do źródeł i porządkuje grupę kapitałową. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju spółki priorytetem są tzw. działania własne gmin. Stąd decyzja m.in. o sprzedaży 24,6% udziałów w komercyjnej spółce Recupyl.

Wartość nominalna udziałów w Recupyl wynosiła 67 tys. złotych, które sprzedano za 1,6 mln złotych. Dzięki temu do kasy spółki trafiło prawie 1,5 mln złotych. Ta decyzja zabezpieczyła finansowanie restrukturyzacji spółki Bioenergy Farm Stanowice oraz działań rozwojowych w INNEKO.

Spółka INNEKO przed laty zakupiła mniejszościowe udziały w zakładzie przetwarzania zużytych baterii. Większościowym właścicielem (51% udziałów) była firma francuska, stąd strategiczne decyzje, jak wypłata i wysokość dywidendy, uzależnione były od decyzji kapitału zagranicznego i nie dawały gwarancji stałych zysków.

Obecnie priorytetem w rozwoju INNEKO są działania związane głównie z działalnością komunalną. W ostatnim czasie wszystkie siły skierowane zostały na wsparcie spółki-córki jaka jest INNEKO RCS, która przez cztery lata, będzie dbać o czystość i przejezdność miejskich dróg. Usługę, w ramach procedury in-house zleciło Miasto.