In-house jednak dla Inneko

Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła rozstrzygniecie w  którym oddaliła w całości odwołanie wniesione przez firmę Eneris Surowce. Oznacza to, że miasto będzie mogło powierzyć usługi związane z utrzymaniem czystości i przejezdności dróg w Gorzowie spółce Inneko RCS, będącej spółką córką Inneko.

Dzisiejsze rozstrzygnięcie daje możliwość procedowania zamówienia z wolnej ręki w trybie in – house ze spółką Inneko RCS. Wkrótce wznowione zostaną negocjacje
w tym zakresie, tak aby po ich  zakończeniu podpisać umowę na realizację zadania.

Przepisy umożliwiające udzielenie takiego zamówienia, w trybie tzw. in – house, zostały wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych w styczniu br. Spółka Inneko RCS, jako pierwsza w Polsce, postanowiła skorzystać z tego trybu udzielenia zamówienia właśnie dla spółki specjalnie utworzonej w celu realizacji wspomnianego zadania.

Przypomnijmy. Wybór opisywanego trybu został zaskarżony przez Eneris Surowce, która to spółka wniosła odwołanie do KIO. Sprawa zamówienia in – house dla spółki była pierwszą w Polsce oraz orzecznictwie KIO. Rozstrzygnięcie potwierdziło prawidłowość działań i procedur zarówno zamawiającego czyli Miasta Gorzów Wlkp. jak i Inneko sp. z o. o. podejmowanych wraz ze spółką córką Inneko RCS. Sprawa była na tyle wyjątkowa w skali kraju, że po stronie odwołującego Eneris Surowce S.A. oraz podmiotu, który zgłosił przystąpienie po stronie odwołującego, tj. Polskiej Izby Gospodarki Odpadami występowały jedne z najbardziej znanych kancelarii prawniczych w kraju. –Podziękowania za zaangażowanie i wykonaną pracę należą się w szczególności dlazarządu Inneko RCS sp. z o. o., przedstawicieli miasta oraz radców prawnych – podkreślił prezes Artur Czyżewski.

Firma Eneris Surowce ma możliwość złożenia skargi na rozstrzygnięcie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.