Imponujące wyniki

To, że na samym polu golfowym zrobiło się gwarniej, że o polu głośniej także w mieście, to nie tylko efekt rozpoczęcia sezonu, ale m.in. połączenia sił dwóch klubów, do którego doszło w  marcu b.r., po wielu miesiącach rozmów i przede wszystkim szerokich i skutecznych działań nowego menedżera, Witolda Siwko (pracuje od marca b.r.), o czym świadczą niewątpliwie imponujące wyniki sprzedaży.

W produktach najbardziej spektakularne są przychody ze sprzedaży samego sprzętu sportowego. Za cały badany okres, czyli od stycznia do kwietnia b.r., to wzrost o 1761%!!! Dane jeszcze lepiej się prezentują, gdy porównamy tylko dwa miesiące. Od momentu zmiany gospodarza przychody te wzrosły o 1925%!!! Przychody z łącznej sprzedaży towarów (sprzęt + art. spożywcze) wzrosły o 812%! A w usługach mniej spektakularnie wzrósł przychód ze sprzedaży usług – „tylko” o  38%, ale już środki pozyskane od sponsorów – w porównaniu do ub. r., za pierwsze dwa miesiące działalności Witolda Siwko (III-IV), wzrosły o… 2900%!!!

Widać, że tegoroczne wiosenne miesiące, to znaczące ożywienie w  tym temacie, gdyż porównując pierwsze cztery miesiące roku, wpływy od sponsorów urosły już „tylko” o 260%. Wzrosły wpływy z eventów firmowych (355%), równie spektakularnie wzrosła liczba sprzedanych kart wstępu Green Fee (o  260%), odbyło się też więcej lekcji indywidualnych (57%). Wszystkie pozycje w raporcie zanotowały wzrost spektakularny lub co najmniej ponadprzeciętny.

Oby tak dalej W  sumie przychód ze sprzedaży towarów i  usług od stycznia do kwietnia wyniósł 128  771 zł, to o  93% więcej, niż w  porównywalnym okresie 2016 r. Cieszy ten niesamowity ruch na polu, cieszą wyniki i przede wszystkim tendencja, bo to pokazuje, że dobra praca przynosi efekty.