Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego jest instalacja INNEKO Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik, do której należy kierować zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady.

Jednym z wyznaczonych przez nas celów środowiskowych jest ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania.
Dlatego także kładziemy duży nacisk na odzysk surowców wtórnych jakie zawarte są w zmieszanych odpadach komunalnych.

Oferujemy Państwu sprzedaż najwyższej jakości surowców wtórnych takich jak:

  • PET prasowany (transparentny, niebieski, zielony)
  • Makulatura – gazeta
  • Makulatura – karton
  • Stłuczka szklana
  • Folia transparentna i kolorowa
  • Puszka aluminiowa
  • Metale kolorowe
  • Metale żelazne
  • Opakowania po chemii gospodarczej (PP)

Osoba kontaktowa w sprawie zakupu surowców wtórnych:

Dariusz Koniec – tel. +48 95 726 31 27 w.20
tel. +48 784 065 823

Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych. Ze względu na to, że ceny za ich przyjęcie uzależnione są od ilości, składu chemicznego, morfologii i ciężaru właściwego, każdego klienta traktujemy indywidualnie dostosowując ofertę do jego potrzeb.

W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt pod nr telefonu 95 -722-53-85 wew. 21  lub kontakt z pracownikami działu sprzedaży:

Dariusz Majewski
kom. 601-305-293
d.majewski@inneko.pl,

Paula Weryńska
kom. 691-141-500
p.werynska@inneko.pl

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podmioty gospodarcze mogą dostarczać bezpłatnie do miejsca ich zbierania zlokalizowanego na ul. Teatralnej 49. Nie dotyczy to odpadów w postaci zużytych źródeł światła, które przyjmowane są odpłatnie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Uwaga:

Nieodpłatne dostarczenie/odbiór odpadów w postaci zużytych źródeł światła możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Organizacji Odzysku Elektroeko:

Link do strony Organizacji Odzysku Elektroeko

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu 95 -722-53-85 wew. 39 oraz drogą e-mail m.sztuba@inneko.pl

Bioremediacja jest to technologia usuwania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi ze skażonej gleby i ziemi za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu 95 -722-53-85 wew. 21 lub kontakt z pracownikami działu sprzedaży:

Dariusz Majewski
kom. 601-305-293
d.majewski@inneko.pl,

Paula Weryńska
kom. 691-141-500
p.werynska@inneko.pl